Rezydencja Dom jedno rodzinny w piasecznie

Ogromny energooszczędny dom wyposażony w pompy ciepła, klimakonwektery, rekuperacje.